06-13219186 paulvanrijn@xs4all.nl

Paul van Rijn (1961)

Ik werk in mijn zelfstandige praktijk in IJsselstein als psychotherapeut en GZ-psycholoog. Ik ben nu ongeveer 25 jaar werkzaam als psycholoog.

De eerste 5 jaar heb ik gewerkt als arbeid- en re-integratiepsycholoog (o.a. Arbounie en De Gezonde Zaak). Daarna ben ik in de eerstelijn (BGGZ) gaan werken en heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog gedaan.

Omdat problemen goed willen begrijpen en diepgang belangrijke thema’s voor mij persoonlijk zijn en ook de gezondheidszorg sterk ging veranderen heb ik 10 jaar geleden besloten me verder te scholen tot psychotherapeut. Met het behalen van die kwalificatie werk ik nu als psychotherapeut in de specialistische ggz (SGGZ) en werk ik met meer ingewikkelde psychische problematiek en/of persoonlijkheidsstoornissen.

Alhoewel aan veranderingen werken met psychotherapie vaak veel meer moeite en tijd kost vind ik het mooi en bevredigend om te zien dat mensen ook al lang bestaande problemen kunnen veranderen of leren daar beter mee om te gaan.

Voordat ik als psycholoog werkzaam was had ik ongeveer 15 jaar een eigen praktijk en waarin ik werkte met yoga, meditatie en bio-energetica, zowel in groepen als ook individueel.

Mijn werkwijze

Ik werk basaal vanuit psychodynamische psychotherapie.

In psychodynamische psychotherapie onderzoek je de achtergrond en de betekenis van de psychische problemen die je belemmeren in je dagelijks functioneren en in je relaties met andere mensen en waarbij vaak onbewuste gedachten en gevoelens een rol spelen.

Dit kunnen bijvoorbeeld herinneringen zijn uit je vroege jeugd. Deze hebben vaak nog invloed op jouw huidige gedachten, gevoelens en gedrag.

Deze onbewuste gedachten, gevoelens en gedrag hebben te maken hebben met relaties uit het verleden en vaak worden die gevoelens en ervaringen herhaald in de relatie met de behandelaar. Voor de behandeling is het waardevol stil te staan bij deze (geprojecteerde) gevoelens en gedachten om het op die manier mogelijk te maken deze te veranderen.

Daarnaast gebruik ik ook methoden uit de persoonsgerichte experientiële psychotherapie (cliëntgerichte psychotherapie). Daarbij is het uitgangspunt dat mensen zelf het beste kunnen voelen en weten wat zij willen en kunnen kiezen wat zij doen en laten. Het is niet zozeer de therapeut die de cliënt dit leert. De therapeut helpt de cliënt zich van dit voelen en weten meer bewust te worden en probeert zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt.

Aanvullend werk ik ook met methoden uit de cognitieve gedragstherapie en waarbij de nadruk ligt op het wijzigen van gedrags- en denkpatronen die (emotionele) problemen in stand houden als ook mindfulness en andere bewustzijnsverruimende methodieken.

Een therapievorm waarbij al hierbovengenoemde therapievormen bij elkaar komen en geïntegreerd zijn is de affectfobietherapie.

Copyright Paul van Rijn – 2020