06-13219186 paulvanrijn@xs4all.nl

Vergoedingen

Zowel Eerstelijnspsychologie (BGGZ) als Psychotherapie (SGGZ) zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering en worden dus door uw verzekering vergoed.

U heeft wel te maken met uw eigen risico, deze bedraagt in 2024 € 385,-

Verdere voorwaarden voor de vergoeding zijn dat mijn praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar en dat u beschikt over een verwijzing van uw huisarts.

Voor 2024 heb ik met de volgende verzekeraars een contract afgesloten: CZ, DSW, Zilveren Kruis, Caresq, ONVZ (VvAA, PNOzorg en Jaah), Menzis en Zorg & Zekerheid.

Ik heb voor 2024 met VGZ, Eno en ASR  geen contract afgesloten.

 

 

Verzekeringen

Aangezien er onder de namen van de verzekeraars ook andere namen/ verzekeraars vallen geef ik u hieronder een overzicht:

Onder Zilveren Kruis (Achmea) vallen: Aon (Avéro Achmea), De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, Interpolis, Pro Life, Ziezo (Zilveren Kruis) en Zilveren Kruis.                      

Onder CZ vallen: CZ, Just, Nationale Nederlanden en OHRA.                              

Onder ONVZ vallen:  ONVZ , VvAA en PNOzorg en JAAAH

Onder Zorg en Zekerheid vallen: Zorg en Zekerheid en AZVZ

Onder Menzis vallen:  Menzis, HEMA, Anderzorg en PMA.

Onder Caresq vallen:  EUCARE: Aevitae.

Onder DSW vallen:  DSW, InTwente en Stad Holland Zorgverzekeraar.

(GEEN CONTRACT)                                                                                

Onder VGZ vallen: Aevitae (VGZ), Bewuzt, IZA, IZZ, UMC Zorgverzekering, United Consumers, Univé, VGZ en Zekur, Besured, National Academic en Promovendum.

Onder ASR vallen: Aevitae, De Amersfoortse en Ditzo.

Onder ENO vallen: ENO, Salland en Zorgdirect.

In het geval dat mijn praktijk geen contract heeft met uw verzekeraar worden de kosten beperkt vergoed, meestal tot een maximum van 60% tot 80%.

Mocht u serieus psychotherapie (SGGZ) overwegen, maar de kosten voor u een probleem betekenen, dan sta ik op het standpunt dat we daar samen over in gesprek moeten gaan en ook gezamenlijk tot een creatieve oplossing kunnen komen. De kosten mogen wat mij betreft nooit een reden zijn om psychotherapie niet door te laten gaan.

Tarieven

 

Tarieven ongecontracteerde zorg 

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut.

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief (€ 132,24). Dit tarief is per 60 minuten (45 minuten face-to-face en 15 minuten administratie).

Voorwaarden en tarief no-show:

Het tarief voor no-show is: € 70,- per gemiste afspraak. (zie artikel 2 algemene betalingsvoorwaarden hieronder)

Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.