06-13219186 paulvanrijn@xs4all.nl

Diagnostiek

MMPI

Bij behandeling in de S-GGZ, d.w.z. psychotherapie, is er een uitgebreide intakeprocedure en waarbij ik, naast intakegesprekken face-to-face, ook gebruik maak van een aantal vragenlijsten. De belangrijkste is een persoonlijkheidsvragenlijst: de MMPI.

De MMPI is de meest onderzochte en meest gebruikte persoonlijkheidstest ter wereld. Er zijn circa 17.000 studies met en naar de schalen van de MMPI gedaan.

De MMPI is een zeer uitgebreide vragenlijst waarmee efficiënt een duidelijk beeld kan worden verkregen van de actuele emotionele toestand van een onderzochte, maar ook van de meer duurzame en stabiele persoonskenmerken.

De oorspronkelijke MMPI werd in de USA in de veertiger jaren ontwikkeld en daarna in tal van landen over de hele wereld aangepast en onderzocht.

De vragenlijst legt veel uitspraken aan de onderzochte voor die moet beoordelen of zo’n uitspraak wel of niet op hem/haar van toepassing is. Deze uitspraken betreffen vaak het wel of niet voorkomen van een symptoom of een klacht of probleem (bijvoorbeeld: hoofdpijn, stemmen horen). Soms gaat het om de manier waarop iemand met anderen omgaat (bijvoorbeeld: graag gezelschap opzoeken) of om zijn/haar kijk op de wereld in het algemeen.

Het invullen van de MMPI is voor een cliënt vaak veel werk en kost tijd en moeite, maar is het wel waard, omdat de informatie die hieruit voortkomt meteen gebruikt kan worden bij de start van de behandeling. Deze informatie komt vaak niet direct in de intakegesprekken naar voren. Dus zonder gebruik van deze persoonlijkheidsvragenlijst kan belangrijke info in de behandeling pas na maanden duidelijk worden, het geeft dus tijdwinst en maakt de behandeling vanaf de start effectiever.

De bijna standaard reactie die ik van cliënten krijg bij het bespreken van het intakeverslag is dat ze zichzelf in de informatie herkennen en verrast zijn dat dit uit een vragenlijst naar voren kan komen.