06-13219186 paulvanrijn@xs4all.nl

Affectfobietherapie

Het belang van voelen en emoties

Gevoelens en emoties maken een belangrijk onderdeel uit van ons leven.

Veelal leren we (onbewust) in de loop van onze jeugd en opvoeding onze emoties en gevoelens te onderdrukken, beheersen en weg te stoppen. Dit komt veelal omdat onze ouders moeite hebben met de expressie hiervan en dit daarom afremmen en/of verbieden. Soms gaat dat heel duidelijk en open, maar vaak juist niet en gaat dat meer bedekt. Dan merk je als kind dat je vader en/of moeder zijn/ haar liefde terugtrekt in het contact en dat voelt als een afwijzing die door een kind sterk gevoeld kan worden.

Daardoor gaan we uiteindelijk zelf minder voelen en worden we ook minder levend, psychisch gezien dan. We kunnen bang worden voor wat we zelf voelen. Ook kunnen we daardoor vaak minder genieten en plezier hebben. Het geeft spanning en op termijn, als dit patroon maar lang genoeg duurt, kunnen we angstig en/of somber worden en kan er een angststoornis of een depressieve stoornis ontstaan. Ook kan het ervoor zorgen dat we niet meer zo goed meer weten (eigenlijk voelen!) wat we zelf leuk vinden en willen, m.a.w. richting bepalen aan ons leven lukt minder goed en vaak is er ook sprake van vermijdingsgedrag en trekken we ons terug. Ook goed onze grenzen stellen wanneer anderen die overschrijden lukt minder goed dan we willen.

Een heel mooi YouTube filmpje over emoties en hoe het verleden daar een beperkende invloed in speelt is (in het Engels) dit:

Hoe werkt affectfobietherapie?

Affectfobietherapie is ontwikkeld door de Amerikaanse psychotherapeut en professor Leigh McCullough, die helaas veel te vroeg is overleden. Zij zag in en begreep dat we angstig kunnen zijn voor zaken buiten ons zelf, b.v. voor specifieke dingen, dieren of situaties en wat we een fobie noemen, maar dat dit evenzeer geldt voor gevoelens en emoties in ons zelf. Zij noemde dit een affectfobie, affect betekent gevoel, dus letterlijk: een angst hebben voor onze eigen gevoelens.

In affectfobietherapie onderzoek je hoe je in concrete situaties handelt, welke gevoelens, angsten en onzekerheden je daarbij ervaart en welke situaties je uit de weg gaat.

Je leert hoe je op een andere wijze met je gevoelens om kunt gaan, hoe je jezelf meer kunt laten gelden en op wat voor wijze je contact kunt leggen.

M.a.w. deze psychotherapie richt zich op de geleidelijke vermindering van angst voor gevoelens en emoties en het beter leren reguleren en integreren hiervan.

Voorbeeld

Een client wordt innerlijk boos als hij onterecht kritisch wordt aangesproken, maar deze boosheid roept een sterke angst op voor afwijzing. Als gevolg van deze angst trekt client zich bij kritiek snel terug, vermijdt contact en verzandt in negatief denken en somberheid;

Geschikt voor?

Affectfobietherapie is geschikt wanneer je al langere tijd last hebt van psychische klachten zoals somberheid, angst en/of een lage zelfwaardering en gevoelens van onzekerheid. Op basis daarvan is er vaak ook een terugtrek- of vermijdingspatroon ontstaan. Ook kan het zijn dat je last hebt van perfectionisme, alles onder controle wilt hebben en veel behoefte hebt aan vaste regels. Door je perfectionisme is het niet gauw goed, maak je niet makkelijk iets af en verzand je soms in details. Het lukt je niet om je te ontspannen en de boel even los te laten.

Affectfobietherapie is geschikt wanneer je op een angstige en geremde wijze in het leven staat, je zelden meer geniet en het leven als een zware last ervaart.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.